Автоматична баланс машина с LCD монитор за гуми на леки и лекотоварни автомобилии ; RP-TOOLS RP-R-U130PN

Продукти
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ
+
КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОКЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ
+
МАШИНИ ЗА БАЛАНС И МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ
+
КОНСУМАТИВИ ЗА ГУМИ И ИНСТРУМЕНТИ
+
5 600,00 лв. 3 990,00 лв.
 • Марка: RP-TOOLS - Австрия
 • Кат. номер: RP-R-U130PN
Опции за покупка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката
Напълно автоматична баланс машина за гуми на леки и лекотоварни автомобили -  230V, 10-32 инча с допълнитено рамо за измерване ширината на джантата и LCD дисплей ; RP-TOOLS - Австрия

 

 


Професионална баланс машина с микропроцесорна технология от RP-TOOLS за на колела на автомобили и мотоциклети (с опционални аксесоари).
Серията PN блести с новия си, подобрен дизайн и висока ефективност в отделните работни стъпки.
Отделенията за съхранение осигуряват достатъчно място за консумативи, инструменти и аксесоари.
Новата технология за измерване RP-TOOLS G2 предоставя още по-прецизни резултати на измерване в различните програми за балансиране. В зависимост от модела имате широк набор от функции и програми за балансиране.
 
 
Характеристики:
Автоматично, статично и динамично определяне на дисбаланс в едно измерване
Възможност за въвеждане на диаметъра, ширината на джантата и клирънса на джантата чрез клавиатура
Автоматична спирачка и спирачка с педал
Крачна спирачка - предлага възможност за задържане на позицията на колелото
Автоматичен старт/стоп при спуснат/отворен капак
Автоматично минимизиране на стойността на дисбаланса
Бързо освобождаваща се ръкохватка за бърз монтаж на колелото
Отделения за съхранение на балансиращи тежести
Показване на стойностите в грамове или унции
Показване на размерите в милиметри или инчове
Самодиагностика
Самокалибриране
Статични и динамични режими на балансиране
Програма за балансиране на алуминиеви джанти
Бърза оптимизация (OPT)
Автоматично измерване на разстояние и диаметър на колелото*
Автоматично позициониране на колелото за тежестите, които ще бъдат прикрепени*
Специална програма за балансиране за по-точно нанасяне на залепващите тежести от вътрешната страна на джантата*
Функция за разделяне (или скрито балансиране) за позициониране на тежестите зад ръбовете на джантите*
Автоматично приемане на разстоянието, диаметъра и ширината на джантата чрез просто приближаване на измервателното рамо до фланеца на джантата*
 

 

 

Спецификации:
Спирачка: електронна, крачна спирачка
Цвят: син
Управление: Електронно
 
Диаметър на джантата (инч/мм): 10 - 32 / 255 - 810
Ширина на джантата (инч/мм): 1,5 - 20 / 39 - 510
Диаметър на колелото макс. (мм/инч): 1000 / 39,37
 
Мерни единици: инч/мм ; грам/унция
Задвижване: Електрическо
Дисплей: 6" LCD-дисплей
 
Захранване:
Честота (Hz): 50
Предпазител (електрически) (A): 16
Напрежение (V): 230
Мощност на двигателя (kW): 1,8
 
Ниво на шум dB(A): 70
Подходяща за клас превозни средства: ATV; Коли; Лекотоварни автомобили до 3,5т; мотоциклети
Работна температура (°C): 0 - 50
 
Програми за балансиране:
ALU-2S (кола)
ALU-S1 (кола)
ALU1 (кола)
ALU2 (кола)
ALU3 (кола)
ALU4 (кола)
ALU5 (кола)
ALU6 (кола)
ALU7 (кола)
Динамичен технически преглед (мотоциклет)
Режим на скрита спица (SPLIT)
СТОМАНА (динамична) (кола)
 
Тегло на колелото макс. (кг): 75
Точност ± (g/OZ): 1/0,25
Автоматично спиране след измерване: Да
Автоматично прехвърляне на данни за джантата: данни за диаметъра на джантата и разстоянието на изместване; Ширина на джантата
CLIP-ON система за залепващи тежести: Да
 
Конуси:
Брой центриращи конуси: 4
Обхват (mm): 44 - 132
 
Време за измерване (s): 5 - 7
 
Програми:
Автоматично спиране на мястото на коригиращото тегло
Режим на скрита спица (SPLIT): да
мулти-потребител: да
OPT програма за съвпадение
Самокалибриране (възможно е и калибриране от клиента)
Самодиагностика (диагностична програма за самодиагностика, без сервизен техник)
Диапазон на толеранс Регулируеми тегла: да
 
Тегло (кг): Тегло на машината - 140 / Транспортно тегло - 157
Размери на продукта (mm): Ширина 1308.0 / Височина 1628.0 / Дълбочина 1107.0
Размери на опаковката (mm): Дължина 1000 / Ширина 750 / Височина 1150
 
 
Обхват на доставка:
4 x държачи за конуси
1 x Клещи за тежести
1 x Тежест за калибриране 100g
1 x Инструмент за калибриране за измервателно рамо
1 x Шублер за ширина на джантата (измервателен уред за джанти)
1 x инструмент за монтаж
1 x Капак за предпазване на колелото
1 x Затягаща ръкохватка 40x3
1 х Конус P1-12001W 44-70 мм
1 x Адаптер за затягаща ръкохватка
1 х Конус P1-12002W 59-82 мм
1 x Конус P1-12003W 78-111 мм
1 х Конус P1-12004W 85-132 мм
1 x центриращ вал + фиксиращ винт
 
 
ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ

 

 

 

Подробно описание

 

Wheel balancer fully automatic 230V, 10-32 inches with measuring arm rim width and LCD display - RP-U130PN

 

Professional wheel balancer with microprocessor technology from RP-TOOLS for balancing car and motorcycle wheels.

The PN series shines with its new, improved design and now supports you even more effectively in the individual work steps. The optional storage extension provides ample space for consumables, tools and accessories.

The new RP-TOOLS G2 measurement technology now delivers even more precise measurement results in the different balancing programs. Depending on the model you have a wide range of functions and balancing programs, with which you usually get each wheel balanced. The high stability at the same time you save costs when balancing the wheels.

Our machines have been extensively tested in a test phase and the quality and performance has been improved.

We have a large selection of models and different configurations to meet all workshop requirements.

 

 

 

Features
 • Automatic, static and dynamic unbalance determination in one measuring run
 • Entry of diameter, rim width and rim clearance possible via keyboard
 • Automatic and Pedal-controlled brakes
 • Foot brake - offers the possibility to hold the wheel
 • Automatic start/stop when the hood is lowered/open
 • Automatic minimization of the imbalance value
 • Quick-release nut for quick installation of the wheel on the balancing machine
 • Storage compartments for balancing weights
 • Mounting and storage facility for gauge and centering cone available
 • STOP-button to stop the machine immediately
 • Display either in grams or ounces
 • Display either in mm or inches
 • Self-diagnosis
 • Self-calibration
 • Static and dynamic balancing modes
 • Alloy rims balancing programs
 • Rapid optimization (OPT)
 • Automatic measurement of distance and wheel diameter*
 • Automatic positioning of the wheel for the weights to be attached*
 • Special balancing program for more accurate application of the adhesive weights on the inside of the rim*
 • Split function (or hidden balancing) to position the weights behind the rims of the rims*
 • Automatic acceptance of the rim distance, diameter and rim width by simply approaching the measuring arm to the rim flange*

 

 

 

Specifications:
 
Brake: Electronic, foot brake
Color: Blue
Control: Elektronic
 
 
Dimensions
Centering cone size/part number: 1x P1 - 12001W
Rim diameter (inch/mm): 10 - 32 / 255 - 810
Rim width (inch/mm): 1,5 - 20 / 39 - 510
Wheel diameter max. (mm/inch): 1000 / 39.37
 
 
Displayed units: Inch/mm
 
Drive: Electric
 
 
Display: 6" LCD-Display
 
 
Electricity supply
Frequency (Hz): 50
Fuse (electric) (A): 16
Voltage (V): 230
Motor capacity (kW): 1,8
 
 
 
Sound pressure level dB(A): 70
 
 
Suitable for vehicle class: ATV; Car; Light commercial vehicles up to 3.5t; motorcycle
 
Working temperature (°C): 0 - 50
 
 
 
Balancing programs:
ALU-2S (car)
ALU-S1 (car)
ALU1 (car)
ALU2 (car)
ALU3 (car)
ALU4 (car)
ALU5 (car)
ALU6 (car)
ALU7 (car)
Dynamic MOT (Motorcycle)
Hidden spoke mode (SPLIT)
STEEL (dynamic) (car)
 
 
Wheel weight max. (kg): 75
Accuracy ± (g/OZ): 1/0.25
Automatic braking after measuring run: Yes
Automatic rim tension: No
Automatic transfer of rim data: Rim diameter and offset distance data ; Rim width
CLIP-ON system for adhesive weights: Yes
 
 
 
Cone:
Number of centering cones: 4
Span range (mm): 44 - 132
Measurement time (s): 5 - 7
 
 
Programs:
Auto stop at the corrective weight location
Hidden spoke mode (SPLIT): yes
multi-user: yes
OPT Match Program
Self-calibration (calibration also possible by the customer)
Self-diagnosis (diagnosis program for self-diagnosis, without service technician)
Tolerance range Weights adjustable: yes
 
 
Weight types: Grams, Ounces
 
Weight (kg): Item weight - 140 / Shipping weight - 157
 
Product dimensions (mm): Width 1308.0 / Height 1628.0 / Depth 1107.0
 
Packaging dimensions (mm): Length 1000 / Width 750 / Height 1150
 
 
 
 
 
 
Scope of delivery:
4 x Cone Holder
1 x Wheel Weight Pliers
1 x Calibration Weight 100g
1 x Calibration Tool for Measuring Arm
1 x Rim Width Calipers (Measuring Gauge for Rims)
1 x Mounting Tool
1 x Wheel Guard Cover
1 x Clamping Nut 40x3 complete
1 x Cone P1-12001W 44-70 mm
1 x Clamping Nut Adapter
1 x Cone P1-12002W 59-82 mm
1 x Push button (plastic)
1 x Cone P1-12003W 78-111 mm
1 x Cone P1-12004W 85-132 mm
1 x Centering Shaft + Fixing Screw

 

Купи на изплащане
Купи на изплащане