Contact Cleaner спрей 400мл ; PRESTO 306192

Продукти
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ
+
КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОКЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ
+
МАШИНИ ЗА БАЛАНС И МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ
+
КОНСУМАТИВИ ЗА ГУМИ И ИНСТРУМЕНТИ
+
10,30 лв. 7,70 лв.
  • Марка: PRESTO - Германия
  • Кат. номер: 306192
Опции за покупка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката
Контактен почистващ спрей "Contact Cleaner" за електрически връзки и компоненти - флакон 400мл ; PRESTO - Германия
 

Presto Contact Cleaner е висококачествен почистващ препарат, който осигурява дълготрайна проводимост на контактите.
 

За използване при:
Окабеляване и контакти за автомобили и мотоциклети
Велосипеди
Печатни платки, електрически вериги, печатни платки, контакти, щепсели,
Телевизори, радиа, инструменти, стерео уредби
 
Качества и свойства:
Мощен почистващ препарат, не оставя следи
Премахва замърсяванията и окисляването
Репелент за влага
Защита от корозия
Некорозивен
Отлична адхезия
Непроводим
Мощна, насочена струя
Този продукт има специална капачка, съдържаща тънък гъвкав накрайник и пръскаща глава, която може да се използва за достигане на трудни места
Възможност за пръскане от всякакъв ъгъл благодарение на специален 360° клапан.
Съвместим с TRG 300
 
 

Физични и химични данни
Основа: Алифатни въглеводороди с алкохол
Цвят: прозрачен
Мирис: характерен
Пропелент: въглероден диоксид
Относителна плътност при 20°C: 0,73 g/ml
Дебит: 3.8 g/sec.
Индекс на пречупване при 20°C: 1.370
Налягане при 20°C: 5,5 - 6,5 bar
Стабилност при съхранение:
10 години, ако е предвидено подходящо съхранение (=10°-25°C, относителна влажност на въздуха максимум 60%)
Опаковка: аерозолен флакон, с максимален номинален обем 400 ml
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Преди употреба внимателно прочетете и спазвайте предупредителните текстове на етикета!
 

Приложение:
Работна температура 5° до 30°C.
Изключете електронното и електрическото оборудване преди употреба, така че изобщо да няма ток.
Разклатете флакона за 2 минути преди употреба.
Напръскайте частите, които ще почиствате.
След почистване изчакайте да се изпари (поне 15 минути).
Едва след това включете оборудването.
Не пръскайте върху карбуратори или охладители!
 
Да се съхранява на сухо място. Пазете от пряка слънчева светлина и други източници на топлина. Използвайте само при сухо време, на защитени от вятър места и в добре проветриви помещения. Следвайте предупредителните текстове на етикетите!
 
ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ

 

 

Подробно описание

 

contact cleaner


Presto Contact Cleaner is a high-quality cleaner that ensures long-lasting conductivity for contacts.


For use on:
Car and motorbike wiring and contacts
Bicycles
Print boards, electrical circuits, printing plates, contacts, plugs,
TV, radio, tools, stereos

 

Quality and properties:
Powerful cleaner without leaving a residue
Removes dirt and oxidation
Moisture repellent
Corrosion protection
Non corrosive
Excellent adhesion
Non conductive
Powerful, directed jet spray
This product has a special cap containing a tube and a spray head, which can be used to reach tricky places
Sprayable from any angle due to a special 360° valve.
TRG 300 compliant


Physical and chemical data
Basis: Aliphatic Hydrocarbons with alcohol
Colour: transparent
Smell: characteristic
Propellant: carbon dioxide
Relative density at 20°C: 0.73 g/ml
Yield: 3.8 g/sec.
Refractive index at 20°C: 1.370
Vapour pressure at 20°C: 5.5 - 6.5 bar
Storage stability:
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
Size:
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml


Using instructions
Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!


Application:
Bring can to room temperature.
Operating temperature 5° to 30°C.
Switch off electronic and electrical equipment before use so that there is no current at all.
Shake for 2 minutes before use.
Spray the parts to be cleaned with presto Contact Cleaner.
After cleaning wait to all combustible solvent steam has disappeared (after 15 minutes at least).
Only then turn on equipment.
Do not spray onto carburettors or coolers!

 

Store in a dry place. Protect from direct sunlight and other sources of heat. Use only during dry weather, in places protected from the wind, and in well-ventilated rooms. Follow the warning texts on the labels!