EXTREME COOLING SYSTEM DEGREASER - обезмаслител за охладителна система 325мл ; Wynn’s W25541

Продукти
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ
+
КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОКЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ
+
МАШИНИ ЗА БАЛАНС И МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ
+
КОНСУМАТИВИ ЗА ГУМИ И ИНСТРУМЕНТИ
+
16,50 лв.
  • Марка: WYNN'S - Белгия
  • Кат. номер: W25541
Опции за покупка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката
Обезмаслител за охладителна система EXTREME COOLING SYSTEM DEGREASER 325мл ; Wynn’s - Белгия
 
 
 

Премахва масла и утайки в охладителната система на автомобилите.
Отстранява масло и утайки в охладителната система на автомобилите (причинени от течащ топлообменник или уплътнение на цилиндровата глава).
Обезмаслява и почиства цялата охладителна система.
Запазва остатъците в суспензия, докато почиства.
Възстановява топлообмена и оптималната работа на контролните уреди в охладителната система.
 
 
Съвместимост:
За всички системи с "водно" охлаждане на бензинови, дизелови, хибридни и LPG двигатели.
 
 
Начин на употреба:
Добавете в охладителната система
Една бутилка третира до 7 литра охлаждаща течност
Използвайте, когато е необходимо
 
Добавете Wynn's Extreme директно в радиатора или през разширителния съд, ако е част от веригата на системата.
Загрейте двигателя, като регулаторът на отоплението е в положение HOT.
Оставете двигателя да работи на празен ход в продължение на 20 минути.
Спрете двигателя. Източете системата, промийте я с вода, затворете системата и я напълнете отново с вода.
Оставете двигателя да работи на празен ход в продължение на 5 минути. Отоплението е все още трябва да е в положение HOT.
Спрете двигателя. Източете системата, промийте я с вода, докато стане чиста, затворете системата и я напълнете отново с охлаждаща течност.
При двигатели с изключително силно замърсяване на маслото може да се наложи втора обработка.
За отстраняване на ръжда и котлен камък използвайте Wynn`s Radiator Flush.
Добавете Wynn's Cooling System Stop Leak като средство за предотвратяване на течове.
 
 
 
ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ

 

 
Подробно описание

 

Extreme Cooling System Degreaser
W25541 · 325ml


Removes oil and sludge in the cooling system of vehicles.

Removes oil and sludge in the cooling system (caused by a leaking heat exchanger or cylinder head gasket).
Degreases and cleans the entire cooling system.
Keeps the residues in suspension whilst cleaning.
Restores the heat transfer and the optimal operation of the controls within the cooling system.

 

Compatibility
Engine Petrol & Hybrid petrol, Diesel & Hybrid diesel

For all “water” cooled systems of petrol, diesel and LPG engines.

 

How to use

Add to the cooling system
One bottle treats up to 7 liters of coolant
Use when required

 

Add Wynn's Extreme Cooling System Degreaser directly into the radiator or via the expansion tank if part of the system circuit. Warm up the engine with the heater control in HOT position. Let the engine run at idle for 20 minutes. Stop the engine. Drain the system, flush with water, close the system and refill with water. Let the engine run at idle for 5 minutes. Heater still in HOT position. Stop the engine. Drain the system, flush with water until clear, close the system and refill with coolant. For engines with extremely heavy oil contamination a second treatment may be required. For rust and scale removal, please use Wynn’s Cooling System Flush. Add Wynn's Cooling System Stop Leak as a leak preventive agent.