Медна грес - спрей 400мл ; PRESTO 306383

Продукти
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ
+
КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОКЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ
+
МАШИНИ ЗА БАЛАНС И МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ
+
КОНСУМАТИВИ ЗА ГУМИ И ИНСТРУМЕНТИ
+
12,60 лв. 9,50 лв.
  • Марка: PRESTO - Германия
  • Кат. номер: 306383
Опции за покупка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката
Меден спрей - флакон 400мл ; PRESTO - Германия
 

Presto Copper Spray е висококачествен тънък течен лубрикант с високо съдържание на мед, който е особено подходящ за части работещи при високи температури и тежки натоварвания
 

За използване при:
Смазване на контактите на акумулатора, спирачни елементи, панти и съединители
Спиране на скърцане на дискови спирачни накладки
Защита на контактите и клемите на батерията
Запалителни свещи, съединения и приставки на изпускателната система и много други
Не е подходящ за автомобили с ABS и ASR спирачни системи!
 
КАЧЕСТВА И СВОЙСТВА
Висока термостабилност, устойчивост на температури от -40°C до +250°C; до 1100°C при пиково натоварване
Отлична адхезия
Топлоустойчив
Добра защита от корозия
Предотвратява ръждата и окисляването
Предотвратете износването и затягането на третираните части
Устойчив на химикали и атмосферни влияния
Водоустойчив
Насочено струйно пръскане
Този продукт има специална капачка, съдържаща тънък гъвкав накрайник и пръскаща глава, която може да се използва за достигане на трудни места
Съвместим с TRG 300
 
 
ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ДАННИ
Основа: EP грес и малки медни частици
Цвят: меден
Мирис: характерен
Твърдо съдържание: прибл. 31% w/w
Външен вид: пастообразен
Относителна плътност при 20°C: 0,767 g/ml
Дебит: 1.26 g/sec.
Налягане при 20°C: 3 - 4 bar
Устойчив на температура: -40°C до +1.100°C
Стабилност при съхранение:
10 години, ако е предвидено подходящо съхранение (=10°-25°C, относителна влажност на въздуха максимум 60%)
Опаковка: аерозолен флакон, с максимален номинален обем 400 ml
 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Преди употреба внимателно прочетете и спазвайте предупредителните текстове на етикета!
 
 
Приложение:
Работна температура от 5° до 30°C.
Почистете третираната повърхност от влага, прах и мазнини.
Разклатете флакона за 2 минути преди употреба.
Нанесете равномерно.
Оптималното смазване се получава, след като разтворителят се изпари (около 1 минута).
Винтовете и гайките трябва да се напръскат, преди да бъдат завинтени
 
ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ
 
 
Подробно описание

 

COPPER SPRAY


Presto Copper Spray is a high-quality thin liquid lubricant with a high copper content that is particularly suited to heat-resistant and heavy-duty parts.


For use:
Lubricating battery contacts, brake parts, hinges and clutches
Stopping disc brake pads from squeaking
Protecting battery contacts and terminals
On spark plugs, exhaust system joints and attachments and much more
Not suitable for vehicles with ABS and ASR brake systems!

 

QUALITY AND PROPERTIES
High thermo stability, temperature resistant from -40°C to +250°C; up to 1100°C in peak load
Excellent adhesion
Heat resistant
Good corrosion protection
Prevents rust and oxidation
Prevent wear and clamping of treated parts
Chemical and weather resistant
Salt waterproof
Directed jet spray
This product has a special cap containing a tube and a spray head, which can be used to reach tricky places
TRG 300 compliant
PHYSICAL AND CHEMICAL DATA
Basis: EP Grease and small copper particles
Colour: coppery
Smell: characteristic
Solid content: approx. 31% w/w
Appearance: pasty
Relative density at 20°C: 0.767 g/ml
Yield: 1.26 g/sec.
Vapour pressure at 20°C: 3 - 4 bar
Temperature resistant: -40°C to +1.100°C
Storage stability:
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
Size:
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

 

 

USING INSTRUCTIONS
Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

 

Application:
Bring can to room temperature.
Operating temperature 5° to 30°C.
Clean the surface to be treated of moisture, dust and grease.
Shake can for 2 minutes before use.
Apply evenly.
Optimum lubrication occurs once the solvent has evaporated (ca. 1 minute).
Screws and nuts should be sprayed before being screwed