Ръждоразтворител спрей 400мл - с молибденов сулфит и графит ; PRESTO 306314

Продукти
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ
+
КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОКЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ
+
МАШИНИ ЗА БАЛАНС И МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ
+
КОНСУМАТИВИ ЗА ГУМИ И ИНСТРУМЕНТИ
+
8,50 лв. 7,00 лв.
  • Марка: PRESTO - Германия
  • Кат. номер: 306314
Опции за покупка
Моля, изберете:
Продуктът е успешно добавен в количката
Дълбоко проникващ ръждоразтварящ спрей със смазочни свойства - флакон 400мл ; PRESTO - Германия
 

Presto Rust Solvent намалява триенето и позволява лесно отвиване на корозирали заклинени болтове или ръждясали части. Продуктът работи бързо, ефикасно и прониква около третираните елементи като винтове – дори срещу гравитацията. Обогатен с молибденов сулфид и графит, той има прекрасни смазочни свойства. Рresto Rust Solvent не уврежда метал, гума и множество пластмаси.
 

За използване при:
Панти, фитинги, болтови връзки, брави, болтове, гайки, инструменти, вериги и др.
 
КАЧЕСТВА И СВОЙСТВА:
Висока проникваща способност
Добро проникване
Съдържа MOS2 (молибденов сулфит) и графит
Дълготраен смазващ ефект
Некорозивен
Отлична адхезия
Добра защита от корозия
Репелент за влага
Мощна, насочена струя
Този продукт има специална капачка, съдържаща тънък гъвкав накрайник и пръскаща глава, която може да се използва за достигане на трудни места
Възможност за пръскане от всякакъв ъгъл благодарение на специален 360° клапан
Съвместим с TRG 300
 

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ДАННИ
Основа: минерално масло, графит и молибденов сулфид
Цвят: графит/черен
Мирис: характерен
Относителна плътност при 20°C: 0,86 g/ml
Дебит: 2.33 g/sec.
Налягане при 20°C: 3 - 4 bar
Стабилност при съхранение:
10 години, ако е предвидено подходящо съхранение (=10°-25°C, относителна влажност на въздуха максимум 60%)
Опаковка: аерозолен флакон, с максимален номинален обем 400 ml
 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Преди употреба внимателно прочетете и спазвайте предупредителните текстове на етикета!
 

Приложение:
Работна температура 5° до 30°C.
Отстранете свободната ръжда с телена четка.
Разклатете флакона за 2 минути преди употреба.
Напръскайте частите и оставете да подейства.
Започва да действа в рамките на 5 до 15 минути.
 
 
Да се съхранява на сухо място. Пазете от пряка слънчева светлина и други източници на топлина. Използвайте само при сухо време, на защитени от вятър места и в добре проветриви помещения. Следвайте предупредителните текстове на етикетите!
 
ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ

 

Подробно описание

 

RUST SOLVENT


Presto Rust Solvent reduces friction and enables tight bolts or rusted parts to be unscrewed easily. The product is fast working, efficient and flows and works its way around objects such as screws – even going against gravity. Enriched with molybdenum sulphide, it offers improves lubricating properties. presto Rust Solvent does not damage metal, rubber and numerous plastics.


For use on:
Hinges, fittings, bolted connections, locks, bolts, nuts, tools, chain etc.


QUALITY AND PROPERTIES
High penetrability
Good penetration
Contains MOS2 and graphite
Long-lasting lubricating effect
Non- corrosive
Excellent adhesion
Good corrosion protection
Moisture repellent
Powerful, directed jet spray
Ozone-friendly propellant
This product has a special cap containing a tube and a spray head, which can be used to reach tricky places
Sprayable from any angle due to a special 360° valve
TRG 300 compliant


PHYSICAL AND CHEMICAL DATA
Basis: mineral oil, graphite and molybdenum sulphide
Colour: graphite /black
Smell: characteristic
Relative density at 20°C: 0.86 g/ml
Yield: 2.33 g/sec.
Vapour pressure at 20°C: 3 - 4 bar
Storage stability:
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
Size:
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

 

USING INSTRUCTIONS
Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!


Application:
Bring can to room temperature.
Operating temperature 5° to 30°C.
Remove loose rust with a wire brush.
Shake can for 2 minutes before use.
Spray parts and leave to take effect.
Starts working in most cases within 5 to 15 minutes, depending on the ability of the product to penetrate. Dirt and rust can already be removed from stuck parts after 5 minutes.

 

Store in a dry place. Protect from direct sunlight and other sources of heat. Use only during dry weather, in places protected from the wind, and in well-ventilated rooms. Follow the warning texts on the labels!